SKÖLDPADDOR

(Statens jordbruksverks allmänna råd (1999:2) i

anslutning till djurskyddslagen (1988:534) och

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1999:110) om villkor för hållande, uppfödning och

försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och

hobby;

Saknr L 81)

Alfabetisk artlista med rekommenderad bedömning av levnadssätt samt rekommenderat särskilt bottenmaterial i vattendelen för vissa arter av sköldpaddor. Listan avser att avspegla de vanligast förekommande sköldpaddsarterna som hålls för sällskap och hobby i Sverige och gör inte anspråk på att vara taxonomiskt fullständig.

levnadssätt 
L-landsköldpadda 
S-sumpsköldpadda
V-vattensköldpadda

inredning för vattensköldpaddor
G-grävbar och mjuk botten i vattnet

svenskt namn / vetenskapligt namn 

afrikansk lädersköldpadda Trionyx triungius V    

afrikansk sporrsköldpadda Geochelone sulcata L

afrikanska ledsköldpaddor Pelusios spp. V

afrikanska stjärnsköldpaddor Psammobates spp. L

alligatorsköldpadda  Macroclemys temmincki V

amerikanska dossköldpaddor Terrapene spp. L-S

amerikanska flodsköldpaddor  Pseudemys spp. V

amerikanska mysksköldpaddor Sternotherus spp. V

amerikanska slamsköldpaddor  Kinosternon spp. V

amerikanska vattensköldpaddor  Trachemys spp. V

asiatisk dossköldpadda  Cuora amboinensis S-V

asiatisk jättelädersköldpadda   Pelochelys bibroni V G

asiatisk landsköldpadda Indotestudo elongata L

asiatiska dossköldpaddor Cuora spp. S-V

asiatiska lövsköldpaddor Cyclemys spp. S-V

australiska korthalssköldpaddor Emydura spp. V

australiska snappsköldpaddor Elseya spp. V

Bells ledsköldpadda Kinixys belliana L

Blandings sköldpadda Emydoidea blandingii S-V

bäcksköldpaddor Mauremys spp. V

Chacosköldpadda Geochelone chilensis L

diamantsköldpadda Malaclemys terrapin V

dossköldpadda Terrapene carolina L-S

droppsköldpadda Clemmys guttata S-V

egyptisk landsköldpadda Testudo kleinmanni L

europeisk kärrsköldpadda Emys orbicularis S-V

flatryggad sköldpadda Notochelys platynota V

gophersköldpaddor Gopherus spp. L

grekisk landsköldpadda Testudo hermanni L

guldsköldpaddor Chrysemys spp. V

gulfotad landsköldpadda Geochelone denticulata L

gulhuvad tempelsköldpadda Hieremys annandalii V

hjälmad vändhalssköldpadda Pelomedusa subrufa V

Homes ledsköldpadda Kinixys homeana L

indisk klafflädersköldpadda Lissemys punctata V G

indisk pricksköldpadda Geoclemys hamiltonii V

indisk stjärnsköldpadda Geochelone elegans L

indisk svart sköldpadda Melanochelys trijuga S-V

indiska takryggsköldpaddor Kachuga spp. S-V

indokinesiska sköldpaddor Manouria spp. L-S

indomalajisk flodsköldpadda Orlitia borneensis V

japansk bladsköldpadda Geoemyda japonica L-S

jättemysksköldpaddor Staurotypus spp. V

kaspisk bäcksköldpadda Mauremys caspica V

kinesisk halsbandad sköldpadda Ocadia sinensis V

kinesisk kärrsköldpadda Chinemys spp. V

kolombiansk skogssköldpadda Rhinoclemmys melanosterna V

kycklingsköldpadda Deirochelys reticularia V

latinamerikansk brun skogssköldpadda Rhinoclemmys annulata L-S

latinamerikansk fläckig skogssköldpadda Rhinoclemmys rubida L-S

latinamerikansk fårad skogssköldpadda Rhinoclemmys areolata L-S

latinamerikansk målad skogssköldpadda Rhinoclemmys pulcherrima L-S

latinamerikansk prickig skogssköldpadda Rhinoclemmys punctularia V

latinamerikansk stornäst skogssköldpadda Rhinoclemmys nasuta V

latinamerikansk svart skogssköldpadda Rhinoclemmys funerea V

leopardsköldpadda Geochelone pardalis L

lädersköldpaddor Trionyx spp. V G

malajisk snigelätande sköldpadda Malayemys subtrijuga V

marmorerad dammsköldpadda Clemmys marmorata S-V

matamata Chelus fimbriatus V

mexikansk mysksköldpadda Claudius angustatus V

morisk landsköldpadda Testudo graeca L

målad guldsköldpadda Chrysemys picta V

nordamerikansk skogssköldpadda Clemmys insculpta S

nordliga klafflädersköldpaddor Cyclanorbis spp. V G

ormhalssköldpaddor Chelodina spp. V

paddhuvudsköldpaddor Phrynops spp. V

palearktiska landsköldpaddor Testudo spp. L

pannkakssköldpadda Malacochersus tornieri L

Reeves kärrsköldpadda Chinemys reevesi V

rysk stäppsköldpadda Testudo horsfieldii L

rödfotad landsköldpadda Geochelone carbonaria L

rödörad vattensköldpadda Trachemys scripta elegans V

smalhuvad lädersköldpadda Chitra indica V G

smyckad dossköldpadda Terrapene ornata L-S

snappsköldpadda Chelydra serpentina V

Spenglers bladsköldpadda Geoemyda spengleri L-S

stor asiatisk kärrsköldpadda Heosemys grandis L-S

storhuvad amazonflodsköldpadda Peltocephalus dumeriliana V

storhuvad madagaskisk halsvändare Erymnochelys madagascariensis V

storhuvudsköldpadda Platysternon megacephalum V

svart landsköldpadda Testudo marginata L

svart träsksköldpadda Siebenrockiella crassicollis V

Sydamerikanska flodsköldpaddor Podocnemis spp. V

Sydamerikanska ormhalssköldpaddor Hydromedusa spp. V

sydliga klafflädersköldpaddor Cycloderma spp. V G

sågryggar Graptemys spp. V

sågtandad ledsköldpadda Kinixys erosa L

taggig kärrsköldpadda Heosemys spinosa L-S

trekölad dossköldpadda Pyxidea mouhotii L-S

vietnamesisk kärrsköldpadda Annamemys annamensis S-V

vridhalssköldpaddor Platemys spp. V

äkta landsköldpaddor Geochelone spp. L

ögonfläckssköldpadda Sacalia spp. S-V

ögonsköldpadda Morenia ocellata V

 

vetenskapligt namn / svenskt namn 

 

Annamemys annamensis vietnamesisk kärrsköldpadda S-V

Chelodina spp. ormhalssköldpaddor V

Chelus fimbriatus matamata V

Chelydra serpentina snappsköldpadda V

Chinemys reevesi Reeves kärrsköldpadda V

Chinemys spp. kinesisk kärrsköldpadda V

Chitra indica smalhuvad lädersköldpadda V G

Chrysemys picta målad guldsköldpadda V

Chrysemys spp. guldsköldpaddor V

Claudius angustatus mexikansk mysksköldpadda V

Clemmys guttata droppsköldpadda S-V

Clemmys insculpta nordamerikansk skogssköldpadda S

Clemmys marmorata marmorerad dammsköldpadda S-V

Cuora amboinensis asiatisk dossköldpadda S-V

Cuora spp. asiatiska dossköldpaddor S-V

Cyclanorbis spp. nordliga klafflädersköldpaddor V G

Cyclemys spp. asiatiska lövsköldpaddor S-V

Cycloderma spp. sydliga klafflädersköldpaddor V G

Deirochelys reticularia kycklingsköldpadda V

Elseya spp. australiska snappsköldpaddor V

Emydoidea blandingii Blandings sköldpadda S-V

Emydura spp. australiska korthalssköldpaddor V

Emys orbicularis europeisk kärrsköldpadda S-V

Erymnochelys madagascariensis storhuvad madagaskisk Halsvändare V

Geochelone carbonaria rödfotad landsköldpadda L

Geochelone chilensis Chacosköldpadda L

Geochelone denticulata gulfotad landsköldpadda L

Geochelone elegans indisk stjärnsköldpadda L

Geochelone pardalis leopardsköldpadda L

Geochelone spp. äkta landsköldpaddor L

Geochelone sulcata afrikansk sporrsköldpadda L

Geoclemys hamiltonii indisk pricksköldpadda V

Geoemyda japonica japansk bladsköldpadda L-S

Geoemyda spengleri Spenglers bladsköldpadda L-S

Chelodina spp. ormhalssköldpaddor V

Chelus fimbriatus matamata V

Gopherus spp. gophersköldpaddor L

Graptemys spp. sågryggar V

Heosemys grandis stor asiatisk kärrsköldpadda L-S

Heosemys spinosa taggig kärrsköldpadda L-S

Hieremys annandalii gulhuvad tempelsköldpadda V

Hydromedusa spp. Sydamerikanska ormhalssköldpaddor V

Indotestudo elongata asiatisk landsköldpadda L

Kachuga spp. indiska takryggsköldpaddor S-V

Kinixys belliana Bells ledsköldpadda L

Kinixys erosa sågtandad ledsköldpadda L

Kinixys homeana Homes ledsköldpadda L

Kinosternon spp. amerikanska slamsköldpaddor V

Lissemys punctata indisk klafflädersköldpadda V G

Macroclemys temmincki alligatorsköldpadda V

Malaclemys terrapin diamantsköldpadda V

Malacochersus tornieri pannkakssköldpadda L

Malayemys subtrijuga malajisk snigelätande sköldpadda V

Manouria spp. indokinesiska sköldpaddor L-S

Mauremys caspica kaspisk bäcksköldpadda V

Mauremys spp. bäcksköldpaddor V

Melanochelys trijuga indisk svart sköldpadda S-V

Morenia ocellata ögonsköldpadda V

Notochelys platynota flatryggad sköldpadda V

Ocadia sinensis kinesisk halsbandad sköldpadda V

Orlitia borneensis indomalajisk flodsköldpadda V

Pelochelys bibroni asiatisk jättelädersköldpadda V G

Pelomedusa subrufa hjälmad vändhalssköldpadda V

Peltocephalus dumeriliana storhuvad amazonflodsköldpadda V

Pelusios spp. afrikanska ledsköldpaddor V

Phrynops spp. paddhuvudsköldpaddor V

Platemys spp. vridhalssköldpaddor V

Platysternon megacephalum storhuvudsköldpadda V

Podocnemis spp. sydamerikanska flodsköldpaddor V

Psammobates spp. afrikanska stjärnsköldpaddor L

Pseudemys spp. amerikanska flodsköldpaddor V

Pyxidea mouhotii trekölad dossköldpadda L-S

Rhinoclemmys annulata latinamerikansk brun skogssköldpadda L-S

Rhinoclemmys areolata latinamerikansk fårad Skogssköldpadda L-S

Rhinoclemmys funerea latinamerikansk svart skogssköldpadda V

Rhinoclemmys melanosterna kolombiansk skogssköldpadda V

Rhinoclemmys nasuta latinamerikansk stornäst skogssköldpadda V

Rhinoclemmys pulcherrima latinamerikansk målad skogssköldpadda L-S

Rhinoclemmys punctularia latinamerikansk prickig skogssköldpadda V

Rhinoclemmys rubida latinamerikansk fläckig Skogssköldpadda L-S

Sacalia spp. ögonfläckssköldpadda S-V

Siebenrockiella crassicollis svart träsksköldpadda V

Spenglers bladsköldpadda Geoemyda spengleri L-S

Staurotypus spp. jättemysksköldpaddor V

Sternotherus spp. amerikanska mysksköldpaddor V

Terrapene carolina dossköldpadda L-S

Terrapene ornata smyckad dossköldpadda L-S

Terrapene spp. amerikanska dossköldpaddor L-S

Testudo graeca morisk landsköldpadda L

Testudo hermanni grekisk landsköldpadda L

Testudo horsfieldii rysk stäppsköldpadda L

Testudo kleinmanni egyptisk landsköldpadda L

Testudo marginata svart landsköldpadda L

Testudo spp. palearktiska landsköldpaddor L

Trachemys scripta elegans rödörad vattensköldpadda V

Trachemys spp. amerikanska vattensköldpaddor V

Trionyx triungius afrikansk lädersköldpadda V G

Trionyx spp. lädersköldpaddor V G

 

Extra information