För att våra sköldpaddor skall trivas i fångenskap är det viktigt att man försöker skapa så naturtrogna miljöer som möjligt. 
Naturligt bottensubstrat med stenar och planterade växter ger ett varierat landskap som ger sköldpaddan stimulans och motion, detta är viktigt för dess hälsa.

 

För att våra sköldpaddor skall trivas i fångenskap är det viktigt att man försöker skapa så naturtrogna miljöer som möjligt. 
Naturligt bottensubstrat med stenar och planterade växter ger ett varierat landskap som ger sköldpaddan stimulans och motion, detta är viktigt för dess hälsa.

Man kan med små enkla medel skapa en miljö som är långt bättre än dom sterila och ohälsosamma ”akvariemiljöer” som man ofta ser. 

För arter som som inte går i dvala vintertid blir vistelsen i innemiljön väldigt lång. Dessa arter kräver verkligen en miljö som är lämplig för dess behov.

Inomhuslådor med höga kanter i glas är ingen lämplig miljö för landsköldpaddor (detta gäller för arter med utbredningsområde runt Medelhavet, samt för Rysk stäppsköldpadda).
Bättre är då en öppen träkonstruktion med låga kanter. Klä gärna lådan invändigt med plåt eller annat fukttåligt material. Detta ger bra hållbarhet när man sedan fyller den med substrat. Se till att täta eventuella skarvar med silikon. Större plastlådor, typ kaninburar, är också exempel på bra inomhuslåda. Lådans storlek kan variera beroende på art och storlek på sköldpadda, men för ungar bör lådan uppgå till en kvm.

Lådan förses med lämpligt substrat. Man kan generellt säga att sköldpaddor som dvalar sig vintertid skall ha en substratblandning på 50% kompostjord och 50% sandlådesand. Arter som inte går i dvala skall generellt sett ha större andel sand. För en sådan art som tex. Kleinmanni, kan substratet bestå av nästan ren sand. Det är viktigt att man har ett så tjockt lager som är möjligt, gärna mer än 10 cm, det är då enklare att uppnå ett bättre klimat i lådan. 

Lådan skall även förses med levande växter. Bäst, och billigast, är att ta in rejält stora gräs/ogrästuvor. Dessa ger sköldpaddorna möjlighet till skydd, men ger även ett naturligt sätt att söka föda på. Tuvorna är "förbrukningsvaror" och måste bytas ut efter hand. Exempel på andra lämpliga växter är: Alla sorter av Agave och Aloe, Crassula (helst modell större som har fått vedartad stam), även alla sorter av kryddväxter går utmärkt.

Växterna vattnas sedan direkt i lådan, sköldpaddornas miljö är även perfekt miljö för ovanstående växter. Är miljön den rätta trivs både växter och sköldpaddor. Man kan även hitta andra kryp i lådan, spindlar, myror och andra trevliga kryp som kommit in med växter och substrat. Detta är också ett bra tecken på att miljön är naturlig.

Plantera gärna växter i periferin runt värmelampan, dessa bildar varma och fuktiga gömställen, som är eftertraktade sovplatser nattetid. Just luftfuktigheten är en annan viktig del i miljön. Vintertid, speciellt under kalla perioder, sjunker luftfuktigheten inomhus. Den kan gå ner så lågt som till 30%. Detta är alldeles för lågt, försök istället ligga runt 60-70%, då trivs sköldpaddorna bättre. Fuktigheten höjs automatiskt något när växterna vattnas, man kan även duscha lådan morgon och kväll med en blomspruta. Observera att "ytsubstratet" inte skall vara för blött, tillfälligt är det ok, men utsätts sköldpaddorna för blött substrat under lång tid leder detta snart till hälsoproblem. Bäst är om substratet håller högre fuktighet "på djupet", då kan sköldpaddorna själva välja fuktighetsgrad genom att gräva ner sig till lämpligt djup.


En vattenskål med låga kanter, och så stor att sköldpaddan kan ta sig ett bad, skall finnas. Det finns en viss risk med att små ungar hamnar på rygg och drunknar i skålen. Lägg i lite singelstora stenar, då får ungen fäste och kan lättare vända sig på rätt köl.

Det finns ett par olika sätt på hur man förser sköldpaddorna med ljus, UV-atrålning och värme:

1) I ena hörnan av lådan placerar man en HID-lampa som ger UV och mycket hög belysningsstyrka. Lampan kräver ett drivdon. Denna typ av lampa finns i 35, 50, 70 och 150 W och har lång livstid. När lampan slocknar behöver man bara byta den och inte drivdonet (ballasten). Man kan behöva komplettera solplatsen med en vanlig reflektorlampa för att komma upp i lämplig temperatur. En lampa på mellan 40-60 watt räcker oftast.  Mitt på solplatsen bör yttemperaturen ligga runt 35 grader. Temperaturen ställs enkelt in genom att variera avståndet på lampan. Yttemperaturen mäts med en IR-termometer och ger en bättre uppfattning om effekten än en vanlig termometer som mäter luftens temperatur. Övriga delar av lådan skall hålla rumstemperatur. Över lådans längd monterar man sedan en dubbel lysrörsarmatur, helst av typen T5 HO. Rör finns med olika typer av ljus, varmvit, kallvit och dagsljus. Bäst i detta sammanhang är rör som ger dagsljus.

2) Ett initialt billigare alternativ är att istället för HID-lampa använda sig av en kombinerad värme och UV-lampa. Dessa avger mer UV-ljus än ett UV-rör och sköldpaddan exponerar sig bättre i samband med att den värmer upp sig.  Utöver värme/UV-lampan krävs en dubbel lysrörsarmatur längs lådans längd. Här räcker det dock med att använda två dagslysrör.

Se till att underlaget under värmelampan är plan och fri från ”fällor” i form av sten eller liknande. Det händer ibland att ungar hamnar på rygg, en sköldpaddunge på rygg under lampan lever inte länge.

Bägge ovanstående alternativ styrs enklast med en timer. Ljuset och värmelampans brinntid varieras lämpligen över årstiderna. Om sköldpaddorna tvingas vara inne under sommaren (kallt väder), kan timern förslagsvis ställas från 06.00 till 20.00. Vintertid från 07.00 till 19.00.

Under natten när alla lampor är släckta, sjunker så småningom temperaturen ner till remstemperatur. Har man möjlighet, låt rummet vara svalt. En nattemperatur ner emot 15 plusgrader är bra för sköldpaddornas hälsa.

 

Extra information