Denna art är ganska liten, honan upp till ca 12- 14 cm och hanen några cm mindre. Honans vikt drygt 400 gram, hanen knappt 200 gram. Arten är i princip utrotad i Egypten, finns fortfarande sparsamt kvar i Libyen. Räddningsprojekt pågår, men det går väldigt långsamt. 

Egyptisk landsköldpadda är på våra breddgrader känsligare än tex den Grekiska landsköldpaddan, och bör därför vistas ute endast vid riktigt varmt väder. Under varma sommardagar skall sköldpaddan vistas i en rymningssäker utehage med nätlock. 20 plusgrader och sol är ett riktvärde för utomhusvistelse. Sköldpaddan tas in under natten. Ibland kan även svenska sommarnätter vara varma, är nattemperaturen 14-15 grader mår sköldpaddan bra av att vara ute. Se upp med "varma vårdagar", oftast är vinden kall och marken är dåligt uppvärmd.

Utehagen skall ligga på en skyddad solbelyst plats. Hels i öst/söderläge. Morgonsol är ett mycket bättre alternativ än kvällssol. Ett anslutet växthus, eller åtminstone skydd, typ drivbänk, är att föredra (se bilder Utomhusmiljö). Utehagen anläggs så naturtroget som möjligt, dvs. ökenmiljö. Sandigt substrat, låga växter (kryddväxter är utmärkta) som skydd mot solen. Vattenskål med rent vatten skall alltid finnas. 

Sköldpaddan kräver även en inomhuslåda. En öppen välventilerad träkonstruktion, eller en öppen plastlåda av typen kaninlåda av större modell är bäst. Lådan skall inredas med bottensubstrat bestående av 75% sandlådesand och 25% planteringsjord, det översta skiktet ren sand, substrattjocklek helst 10 cm. Plantera växter, bäst är att ta in gräs/ogrästuvor från naturen, plantera rejält stora tuvor. Gräv ut grottor under tuvorna, hålorna är uppskattade gömslen. "Hötussar" fungerar också bra som gömsle. Sköldpaddorna sover gärna i närheten av lampans "eftervärme". Placera därför gömslen i närheten av lampan. Rakt under lampan skall det dock vara "rent", en sköldpadda som hamnat på rygg under lampan dör snabbt. Växterna vattnas då och då, detta ger, förutom att hålla växterna vid liv, en möjlighet för sköldpaddan att reglera sitt behov av fuktighet. 

Sköldpaddan behöver en dubbel lysrörsarmatur med lysrör som av dagsljustyp som avger mycket ljus.I ena hörnan av den öppna lådan hängs en kombinerad UV/värmelampa. Rakt under lampan skall temperaturen vara ca 34-38 grader, i övrigt rumstemperatur. 

Värme och ljus styrs enklast med en timer. Vintertid skall ljuset vara tänt i ca 10 timmar, förslagsvis 08.00-18.00, under sommaren ökas tiden till 14 timmar, tex. 06.00-20.00.

Sköldpaddorna skall alltid ha tillgång till rent och friskt vatten

En stor anledning till RNS (Runny nose syndrome) är torr luft, värst är detta vintertid. Det är inte ovanligt att luftfuktigheten inomhus vintertid går ner så lågt som 30%, detta är för lågt. Luftfuktigheten bör istället ligga runt 60% under natten. Det är viktigt att sköldpaddan har möjlighet att skydda sig mot uttorkning.  Planterade ytor hjälper också till att tillgodose sköldpaddans krav på fuktEn dusch med blomspruta morgon och kväll gillar både växter och sköldpaddor. Spraya insidan av boet på kvällen.

Födan skall bestå av vilda örter och ogräs, tex. Maskros, Groblad, Vicker, Fibbla, Kärringtand och olika sorters Tistlar. Bor man i södra delen av Sverige kan man utan svårigheter plocka naturlig mat från mars till november, ibland hela året. Man kan även torka växter under sommaren för att ha som vinterfoder. I ”värsta fall” kan man köpa olika salladssorter i matbutiken, välj då lite grövre sorter av typen Roman, Frisé, Maché mm. dock inte Isbergssallad. Hibiskus, Opuntiakaktus och hö är exempel på bra mat. Tänk på att nyinköpta växter är besprutade, plantera om och vänta ett halvår innan dom används som föda. Det finns även sk. PAT-strö som med fördel kan ges dom dagar man inte ger ”grönt” foder.

Det är viktigt att variera sköldpaddans föda, den skall inte enbart ha färsk "grön mat". Torkade växter skall ingå som en stor del i födan. Nedan följer ett exempel på "fodergiva" under en tredagarsperiod.

Dag 1: Grön färsk mat bestående av blandade ogrässorter. Strö på kalk eller Nutrobal, detta "fäster" bättre på färsk föda.

Dag 2: Torkade växter.

Dag 3: Pre Alpin Testudo strö eller pellets.

.....Ovanstående upprepas....

Under sommaren när sköldpaddorna vistas mycket ute i solen kan man dra ner Nutrobalgivan.

Ge så mycket, eller lite, att maten äts upp på någon timme. Sköldpaddans urinsyra ger en vink om födointaget "ligger rätt" (se under Sjukdomar/Hälsa)

Ge aldrig frukt, ”vanliga” grönsaker eller animalisk föda. 

Sköldpaddan skall alltid ha tillgång till Sepiaskal, smula ner till småbitar. 

OBS! Sköldpaddan måste få ta tillvara alla soliga dagar sommartid, detta blir ändå bara en bråkdel av det solljus som dom får i det vilda. 

Följ kostråden, sköldpaddan skall växa långsamt. 

Denna art skall inte dvalas vintertid!!! 

 

Extra information